Narayangonj

Mr. Nupur Chandra Saha
Mr. Nupur Chandra Saha

Designation : Asst. Manager

Phone : 0

Mobile : 01619290058

Email : hridoy@jukidhk.com

Mr. Sujan Kumar Saha
Mr. Sujan Kumar Saha

Designation : Executive

Phone : 0

Mobile : 01742123457, 01676801080

Email : sujan@jukidhk.coom